HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Nộp tiền mặt vào tài khoản chứng khoán cơ sở

♦ Thời gian giao dịch 

- Tại trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS:

 • Từ thứ Hai - thứ Sáu (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)
  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 16h00

- Tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng: Theo thời gian công bố của từng ngân hàng

♦ Địa điểm giao dịch

- Quý khách vui lòng đến Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện các giao dịch nộp tiền mặt. Mạng lưới giao dịch của FPTS vui lòng xem tại đây 

- Hoặc Quý khách có thể nộp tiền mặt tại các điểm giao dịch gần nhất của các ngân hàng vào các tài khoản môi giới chứng khoán của FPTS mở tài khoản

♦ Quý khách vui lòng điền thông tin nộp tiền theo nội dung như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng, Số tài khoản người hưởng, Tại ngân hàng theo danh sách tài khoản ngân hàng của FPTS tại đây 
 • Nội dung nộp tiềnNop tien vao TK so <Số tài khoản chứng khoán của khách hàng> cua <Họ và tên khách hàng>

♦ Một số lưu ý:

- Nội dung nộp tiền: Quý khách cần ghi đầy đủ thông tin Số tài khoản (10 chữ số) và Tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại FPTS, viết không dấu theo cấu trúc sau:

"Nop tien vào TK so < Số tài khoản chứng khoán> cua < Tên chủ tài khoản chứng khoán>"

        Ví dụ: Nop tien vao TK so 058C123456 cua Nguyen Van A 

- Thời gian xử lý giao dịch: Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản FPTS sau 16h30 các ngày làm việc trong tuần hoặc các ngày nghỉ/ngày lễ, sẽ không làm giảm số tiền đã ứng trước trong ngày, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách vào ngày làm việc kế tiếp.

- Các trường hợp Quý khách cần gửi yêu cầu tra soát giao dịch:

 • Ghi thiếu/sai thông tin Số tài khoản chứng khoán và/hoặc tên chủ tài khoản tại phần nội dung nộp tiền
 • Nộp nhầm vào tài khoản chuyên dùng khác của FPTS (Đấu giá/ Thực hiện quyền, …)

Các trường hợp trên sẽ không được FPTS tự động hạch toán vào tài khoản chứng khoán của Quý khách. Quý khách vui lòng thực hiện gửi yêu cầu tra soát giao dịch. Hướng dẫn tra soát vui lòng xem tại đây

♦ Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hà Nội

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446, nhánh số 1
 • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 6207/6206/6205

- TP. Hồ Chí Minh

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446, nhánh số 1
 • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 9293/9207

- Đà Nẵng

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446, máy lẻ 686
 • Kế toán giao dịch: 19006446, máy lẻ: 669
2
Chuyển tiền từ Tài khoản Ngân hàng của Khách hàng

1. Thực hiện giao dịch trực tuyến qua ngân hàng

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua kênh giao dịch trực tuyến của các ngân hàng.

Danh sách tài khoản nhận tiền chứng khoán cơ sở của FPTS:

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết chuyển tiền trực tuyến:

2. Nộp tiền chứng khoán qua Tài khoản định danh của FPTS

- Xem chi tiết Hướng dẫn Nộp tiền chứng khoán qua Tài khoản định danh của FPTS tại đây

3. Lập Ủy nhiệm chi (UNC) chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng

Quý khách vui lòng điền thông tin UNC theo nội dung như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng, Số tài khoản người hưởng, Tại ngân hàng theo danh sách tài khoản ngân hàng của FPTS tại đây 
 • Nội dung nộp tiền: Quý khách ghi đầy đủ số tài khoản giao dịch chứng khoán (10 số) và Họ và tên chủ tài khoản, viết không dấu như mẫu sau:

        "Chuyen tien vao TK so <Số tài khoản chứng khoán> cua <Họ tên chủ tài khoản>"

         Ví dụ: Chuyen tien vao TK so 058C123456 cua Nguyen Van A

♦ Một số lưu ý:

- Nội dung nộp tiền: Quý khách cần ghi đầy đủ thông tin Số tài khoản (10 chữ số) và Tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại FPTS, viết không dấu theo cấu trúc sau:

"Nop tien vào TK so < Số tài khoản chứng khoán> cua < Tên chủ tài khoản chứng khoán>"

        Ví dụ: Nop tien vao TK so 058C123456 cua Nguyen Van A 

- Thời gian xử lý giao dịch: Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản FPTS sau 16h30 các ngày làm việc trong tuần hoặc các ngày nghỉ/ngày lễ, sẽ không làm giảm số tiền đã ứng trước trong ngày, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách vào ngày làm việc kế tiếp.

- Các trường hợp Quý khách cần gửi yêu cầu tra soát giao dịch:

 • Ghi thiếu/sai thông tin Số tài khoản chứng khoán và/hoặc tên chủ tài khoản tại phần nội dung nộp tiền
 • Nộp nhầm vào tài khoản chuyên dùng khác của FPTS (Đấu giá/ Thực hiện quyền, …)

Các trường hợp trên sẽ không được FPTS tự động hạch toán vào tài khoản chứng khoán của Quý khách. Quý khách vui lòng thực hiện gửi yêu cầu tra soát giao dịch. Hướng dẫn tra soát vui lòng xem tại đây

♦ Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hà Nội

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446
 • Kế toán giao dịch: 19006446; máy lẻ: 6207/6206/6205

- TP. Hồ Chí Minh

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446; máy lẻ 8702/8703/8705/8706/8707/8708
 • Kế toán giao dịch: 19006446; máy lẻ: 9293/9207

- Đà Nẵng

 • Dịch vụ khách hàng: 19006446; máy lẻ 686
 • Kế toán giao dịch: 19006446; máy lẻ: 669
4
Hướng dẫn chuyển tiền với những ngân hàng có kết nối thu hộ tự động

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua kênh giao dịch trực tuyến của các ngân hàng có kết nối thu hộ tự động.

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết chuyển tiền trực tuyến: