HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Quý khách có thể thực hiện lưu ký chứng khoán theo một trong ba phương thức sau:

 1. Lưu ký trực tiếp tại FPTS

 2. Lưu ký trực tuyến

 3. Lưu ký qua bưu điện

2
Rút chứng khoán lưu ký

Quý khách có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông tại Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện rút chứng khoán đã lưu ký

Hồ sơ rút lưu ký chứng khoán bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng) và Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức
 • Giấy đề nghị rút chứng khoán

Các bước thực hiện:

 

3
Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng

Quý Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản chứng khoán trong tài khoản lưu ký mở tại FPTS sang tài khoản của Khách hàng mở tại thành viên lưu ký khác, xin vui lòng liên hệ Quầy Tài khoản của FPTS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục.

Quý khách có thể liên hệ với FPTS tại Trụ sở và các Chi nhánh/Phòng giao dịch:

Khi liên hệ với Quầy Tài khoản để làm thủ tục chuyển khoản, Quý Khách vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Khách hàng là cá nhân

 • Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực (Cá nhân trong nước) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (Cá nhân nước ngoài)

- Khách hàng là tổ chức

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng
 • Giấy giới thiệu.

Thời gian dự kiến hoàn tất: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thông tin cá nhân của khách hàng tại Thành viên lưu ký chuyển và nhận phải trùng khớp và tài khoản tại Thành viên lưu ký nhận đã được kích hoạt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

4
Cầm cố chứng khoán có đăng ký biện pháp bảo đảm

Áp dụng trong trường hợp khách hàng thế chấp tài sản trong tài khoản giao dịch chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu cho vay. Theo yêu cầu của bên nhận cầm cố và khách hàng, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại FPTS và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của bên nhận cầm cố, khách hàng và được VSD xác nhận.

Quý khách vui lòng đến trực tiếp quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Cầm cố/ giải tỏa cầm cố chứng khoán.

Hồ sơ đề nghị cầm cố chứng khoán chứng khoán có đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa chứng khoán (theo Quy định Biểu phí của VSDC và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS Quý khách tham khảo tại đây.

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5
Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư

Áp dụng cho các mã chứng khoán niêm yết. Quý khách hàng vui lòng đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS khi có nhu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đang sở hữu lưu ký tại FPTS.

Hồ sơ phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức
 • Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán của nhà đầu tư: 03 bản
 • Các tài liệu liên quan đến lý do phong tỏa (nếu có)

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa (theo Quy định Biểu phí của VSDC và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS Quý khách tham khảo tại đây.

Hồ sơ giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức
 • Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư: 03 bản
 • Các tài liệu liên quan đến lý do giải tỏa (nếu có)

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6
Cho/biếu/tặng chứng khoán

Quý khách có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký.

Hồ sơ cho/biếu/tăng chứng khoán bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho

2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho:

 • Trường hợp là Cá nhân:
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
  • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp là Tổ chức:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng.

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán và thông báo kết quả tới Quý khách 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

7
Thừa kế chứng khoán

Người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện thừa kế chứng khoán đã lưu ký.

1. Thừa kế theo di chúc

2. Thừa kế theo pháp luật

8
Chào mua công khai

1. Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán

Quý khách có nhu cầu bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai, sau khi nhận Giấy đăng ký bán chứng khoán tại Đại lý chào mua, xin vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để được hướng dẫn thủ tục Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán.

- Hồ sơ bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức;

 • Giấy đăng ký bán chứng khoán (Theo mẫu của Đại lý chào mua).

2. Giải tỏa chứng khoán do rút lại đăng ký bán

Trong trường hợp rút lại đăng ký bán, Quý khách liên hệ với Đại lý chào mua để được cung cấp Giấy hủy đăng ký bán có dấu xác nhận của Đại lý chào mua. Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách và Giấy hủy đăng ký bán, FPTS sẽ thực hiện giải tỏa số chứng khoán Khách hàng đã đề nghị phong tỏa.

- Hồ sơ bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức;

 • Giấy hủy đăng ký bán chứng khoán (có xác nhận của Đại lý chào mua).

3. Thanh toán tiền bán chứng khoán; nộp phí, thuế liên quan tới giao dịch

Thời gian dự kiến thanh toán tiền bán chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào mua. Số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS.

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ phí, thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho Khách hàng.

Biểu phí dịch vụ chứng khoán cơ sở, xem tại đây

10
Thông tin liên hệ

Phòng Lưu ký và Quản lý Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

--------------------------------------

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI:

Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 024 3773 9058

Phòng giao dịch Hàn Thuyên:

Tầng 2, số 21 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 024 3933 6168

CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH:

Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 028 6291 0559

Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu:

Số 159C, Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 19006446, nhánh số 4

Fax: 028 3995 6997

Phòng giao dịch Kỳ Đồng:

Địa chỉ: Lầu 2, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 028 6269 8587

Phòng giao dịch Trần Bình Trọng:

Địa chỉ: Số 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 028 3830 8028

Phòng giao dịch Sương Nguyệt Ánh:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 10B Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:

Số 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu , TP Đà Nẵng

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 0236 3553 888