HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
Chi nhánh Đà Nẵng

PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 678
Email: flb@fpts.com.vn

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 666
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 669