HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Khi nào thì Token Card bị mất đồng bộ?

  • Do sai lệch thời gian giữa Token Card của Khách hàng với server quản lý;
  • Hoặc khi Khách hàng nhập sai mật khẩu 03 lần liên tiếp.

1. Hướng dẫn đồng bộ Token Card qua EzTrade

Khách hàng truy cập vào tài khoản tại Giao dịch trực tuyến - EzTrade

Nhấn vào số tài khoản “058C…….” (Góc trên cùng bên phải Bảng giá) → chọn Quản trị Token

Khách hàng chon Tab “Đồng bộ”, sau đó nhập 2 lần mật khẩu Token Card → nhấn Đồng bộ

2. Hướng dẫn đồng bộ Token Card trên EzMobileTrading

Quý khách đăng nhập vào tài khoản Giao dịch Chứng khoán trên Ứng dụng EzMobileTrading

Lưu ý: Trường hợp không tự đồng bộ Token Card được, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Dịch vụ Khách hàng của FPTS để được hỗ trợ.