HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Báo cáo tổng hợp số dư giao dịch

- Báo cáo “Tổng hợp số dư giao dịch” là báo cáo tổng hợp về tài sản với dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực (realtime) trong phiên để phục vụ mục đích theo dõi và giao dịch kịp thời của khách hàng.

- Báo cáo có các chức năng nổi bật:

  • Các dữ liệu cập nhật realtime bao gồm: Dữ liệu khớp lệnh, các dữ liệu tiền, chứng khoán, giá thị trường của mã chứng khoán, giá trung bình tạm tính, lãi / lỗ dự kiến.
  • Đặt lệnh mua / bán nhanh từ màn hình.

- Tham khảo thêm cách tính giá trung bình tại đây

- Báo cáo tổng hợp số dư giao dịch bao gồm 02 phần:

Phần 1:  Tổng giá trị tiền

Phần 2: Tổng giá trị chứng khoán

2
Báo cáo tài sản

- Báo cáo tài sản được nâng cấp thêm các trường thông tin chi tiết hơn để khách hàng có thể tiện theo dõi và kiểm soát tài sản của mình.

- Một số đặc điểm của báo cáo:

  • Dữ liệu được sắp xếp khoa học, dễ theo dõi.
  • Bảng thống kê giá trị tài sản ròng, biến động tài sản ròng.
  • Báo cáo chỉ được cập nhật 01 lần vào cuối ngày giao dịch.

- Báo cáo tài sản được chia thành 03 phần:

Phần 1: Tổng quan tài sản

Phần 2: Chi tiết chứng khoán

Lưu ý: Thứ tự giao dịch để tính giá vốn được tính toán theo đúng thứ tự phát sinh nghiệp vụ. Tham khảo thêm tại đây.

Phần 3: Thống kê giá trị tài sản ròng:

Đồ thị thống kê Tổng giá trị tài sản ròng của tài khoản trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày.

3
Báo cáo biến động tài sản ròng

- Báo cáo Biến động tài sản ròng giúp khách hàng theo dõi tài sản ròng qua từng kỳ và mức biến động giá trị tài sản ròng (NAV) bằng việc loại bỏ đi những thay đổi vốn từ bên ngoài, để từ đó đánh giá được hiệu quả đầu tư.

- Một số đặc điểm của báo cáo:

  • Dữ liệu được chốt vào cuối mỗi quý, nên dữ liệu đầu kỳ là dữ liệu đầu mỗi quý giao dịch, dữ liệu cuối kỳ là dữ liệu phiên giao dịch gần nhất hoặc ngày giao dịch cuối cùng của quý.
  • Báo cáo chỉ được cập nhật 01 lần vào cuối ngày giao dịch.

- Báo cáo được cập nhật vào cuối ngày giao dịch

4
Báo cáo lãi lỗ đã thực hiện

- Báo cáo xác định Lãi / lỗ đã thực hiện tổng hợp các giao dịch phát sinh Bán chứng khoán và đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên từng giao dịch Bán đó.

- Khi bấm vào xem chi tiết từng mã chứng khoán thì sẽ hiển thị ra chi tiết từng giao dịch BÁN để khách hàng theo dõi.

5
Báo cáo Tổng hợp giao dịch theo mã chứng khoán

- Báo cáo ghi nhận số dư chứng khoán đầu kỳ, các phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của tài khoản để khách hàng có cái nhìn tổng thể về tài sản và từ đó đánh giá hiệu quả đầu tư theo từng mã chứng khoán.

- Một số đặc điểm của báo cáo:

  • Báo cáo chỉ được cập nhật 01 lần vào cuối ngày giao dịch.
  • Dữ liệu được chốt vào cuối mỗi quý, nên dữ liệu đầu kỳ là dữ liệu đầu mỗi quý giao dịch, dữ liệu cuối kỳ là dữ liệu phiên giao dịch gần nhất hoặc ngày giao dịch cuối cùng của quý.

- Bấm vào chi tiết từng mã chứng khoán sẽ hiển thị màn hình (Pop-up) chi tiết các giao dịch phát sinh tăng/giảm của mã chứng khoán có trong kỳ