HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

1. Giao dịch qua BIDV

1.1 Kênh e-Banking:

Khách hàng thực hiện nộp tiền chứng khoán tại một trong hai Menu “Chuyển tiền” hoặc “Nộp tiền chứng khoán” tại chương trình BIDV Smart Banking, BIDV iBank.

1.1.1 Menu “Chuyển tiền”

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking

Bước 2: Thực hiện giao dịch:

- Chọn Menu “Chuyển tiền” -> “Nội bộ BIDV”

- Nhập Số tài khoản định danh theo cấu trúc: FPTS + Số tài khoản giao dịch chứng khoán

Ví dụ: FPTS058C123456

- Số tiền: Nhập số tiền cần nộp

- Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc)

- Khách hàng đối chiếu khớp đúng thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

1.1.2 Menu “Dịch vụ chứng khoán”

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking

Bước 2: Thực hiện giao dịch:

- Chọn Menu Dịch vụ chứng khoán

- Chọn Loại dịch vụ Nộp tiền chứng khoán”

- Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

- Chọn tên dịch vụ: Nộp tiền vào TK kinh doanh chứng khoán FPT (toàn hệ thống)

- Số tài khoản Nhà đầu tư: Nhập Số tài khoản định danh theo cấu trúc: FPTS + Số tài khoản định danh giao dịch chứng khoán

Ví dụ: FPTS058C123456

- Số tiền: Nhập số tiền cần nộp

- Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc)

- Bấm nút tiếp tục

Bước 3: Xác thực giao dịch:

- Kiểm tra/ xác nhận thông tin nộp tiền

- Nhập mã OTP xác thực để hoàn tất nộp tiền

Bước 4: Sau khi giao dịch được xử lý thành công, tài khoản của khách hàng được ghi Nợ, tài khoản của Công ty chứng khoán được báo Có số tiền tương ứng.

Bước 5: Công ty chứng khoán báo có tự động vào Số tài khoản giao dịch chứng khoán của Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán.

1.2 Kênh Quầy giao dịch

Bước 1: Khách hàng đến các điểm quầy giao dịch của BIDV, lập chứng từ giao dịch (Ủy nhiệm chi/Giấy Nộp tiền) theo quy định hiện hành của BIDV.

Bước 2: Khách hàng sử dụng chỉ dẫn thanh toán như sau để thực hiện chuyển tiền

- Số tài khoản hưởng: Nhập Số tài khoản định danh theo cấu trúc: FPTS + Số tài khoản giao dịch chứng khoán

Ví dụ: FPTS058C123456

- Tên TK hưởng: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (tương ứng với số tài khoản trên) viết không dấu. VD: NGUYEN VAN A

- Ngân hàng hưởng: BIDV – Chi nhánh Hà Thành

- Nội dung chuyển tiền: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc)

Bước 3: Giao dịch viên tác nghiệp trên chương trình tác nghiệp của BIDV, hạch toán ghi Nợ tài khoản Khách hàng, ghi Có tài khoản Công ty chứng khoán. Giao dịch viên giao cho khách hàng một (01) liên chứng từ giao dịch

Bước 4: Công ty chứng khoán báo có tự động vào Số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư.

2. Giao dịch từ ngân hàng khác

Nhà đầu tư Chuyển khoản từ Ngân hàng bất kỳ:

Cách thức chuyển tiền:

Bước 1: Đăng nhập vào Ngân hàng số (qua ứng dụng hoặc qua website)

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền nhanh Napas 247 / Chuyển tiền Liên ngân hàng đến Số tài khoản

Bước 3: Nhập các thông tin sau tại màn hình chuyển tiền:

- Ngân hàng thụ hưởng: BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Hà Thành- Số tài khoản thụ hưởng: Nhập Số tài khoản định danh theo cấu trúc: FPTS + Số tài khoản giao dịch chứng khoán. Ví dụ: FPTS058C123456- Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản chứng khoán tại FPTS- Số tiền: Nhập số tiền muốn nộp- Nội dung: NTTK 058C[xxxxxx] cua NGUYEN VAN A

Bước 4: Xem lại thông tin chuyển khoản tại màn hình xác nhận

Bước 5: Nhập OTP để xác thực và hoàn tất giao dịch chuyển tiền

FPTS sẽ tăng tiền tương ứng trên tài khoản chứng khoán tại FPTS của Nhà đầu tư.

*Số tiền nộp tối đa tùy thuộc hạn mức giao dịch tối đa 1 ngày của Quý khách theo tài khoản tại Ngân hàng, ví dụ 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng...

Lưu ý:

- Nếu Khách hàng chuyển tiền trên Ngân hàng số qua chức năng Chuyển khoản nhanh Napas 247của bất kì ngân hàng nào (liên ngân hàng) thì tại màn hình xác nhận, hệ thống sẽ tự động trả ra Tên chủ tài khoản định danh.

- Nếu Khách hàng chuyển tiền qua chức năng Chuyển thường liên ngân hàng hoặc tại Quầy giao dịch thì Người nộp tiền cần chủ động khai báo Tên tài khoản thụ hưởng là tên của chủ Tài khoản chứng khoán tại FPTS.

Hình ảnh minh họa các màn hình giao dịch:

Ví dụKhách hàng Nguyễn Văn A, có số tài khoản chứng khoán số 058C123456, nộp tiền vào với số tiền 100.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng bất kỳ: