HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư

Áp dụng cho các mã chứng khoán niêm yết. Quý khách hàng vui lòng đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS khi có nhu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đang sở hữu lưu ký tại FPTS.

Hồ sơ phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức
  • Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán của nhà đầu tư: 03 bản
  • Các tài liệu liên quan đến lý do phong tỏa (nếu có)

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa (theo Quy định Biểu phí của VSDC và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS Quý khách tham khảo tại đây.

Hồ sơ giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của Nhà đầu tư bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức
  • Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư: 03 bản
  • Các tài liệu liên quan đến lý do giải tỏa (nếu có)

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.