HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Áp dụng thuật toán kết hợp với kiến thức chuyên môn, quan điểm, nhận định của các chuyên viên phân tích, FPTS gửi tới nhà đầu tư sản phẩm Báo cáo Phân tích kỹ thuật 2.0 (giao diện tối ưu cho máy tính - giao diện tối ưu cho thiết bị di động sẽ được cập nhật sau). Với công cụ này nhà đầu tư sẽ nhận được các khuyến nghị được kỳ vọng mang lại hiệu quả tối ưu.

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về các tính năng của Báo cáo phân tích kỹ thuật 2.0 tại đây