HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Với công nghệ hiện đại, Dịch vụ Lưu ký chứng khoán tại FPTS được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật. Hệ thống quản lý và theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp của FPTS giúp bạn có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán của mình một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Các dịch vụ Lưu ký chứng khoán tại FPTS gồm có: