HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thời gian làm việc tại Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết)

  • Sáng: 8h00 - 12h00
  • Chiều: 13h00 - 17h00

Thời gian giao dịch thu chi tiền mặt:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết)

  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 16h00