HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

ETF (Exchange Traded Fund) là một quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu. ETF được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán tương tự như cổ phiếu. Đây được xem là một cách đầu tư chứng khoán thụ động.

ETF góp phần đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán, cũng như cung cấp thêm công cụ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ sản phẩm tài chính khác, ETF có thể tồn tại một số hạn chế và rủi ro nhất định cần chú ý.

Việc mua, bán chứng chỉ quỹ ETF có 2 cách:

  1. Giao dịch thứ cấp: Được thực hiện tương tự như giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Vì thế, quý khách sử dụng ngay tài khoản ở FPTS và hệ thống EzTrade (giao dịch trực tuyến qua nền tảng web) hoặc EzMobileTrading (ứng dụng giao dịch trên hệ điều hành iOS và Android của thiết bị di động) để thực hiện điều này.
  2. Giao dịch sơ cấp: Quý khách có thể thực hiện hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu với chứng chỉ quỹ ETF. Quý khách có thể thực hiện giao dịch sơ cấp thông qua FPTS.

Hiện tại, FPTS đang là thành viên lập quỹ và đại lý phân phối cho các chứng chỉ quỹ sau:

- Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã giao dịch: FUEFCV50)