HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Thông tin là một đầu vào quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư. Tính chính xác, cập nhật, đầy đủ là những yếu tố để bạn chọn Cổng thông tin trực tuyến EzSearch. EzSearch cung cấp các thông tin chính thống về doanh nghiệp, ngành, các chỉ số vĩ mô cùng với các công cụ hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định đầu tư của bạn.

Chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện EzSearch từng ngày để có thể cung cấp sản phẩm tốt nhất và dễ sử dụng nhất đến cho khách hàng. Những thắc mắc về dữ liệu hoặc phương pháp luận sẽ được thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng để chuyển đến những chuyên gia của FPTS.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn các tính năng của Cổng thông tin trực tuyến EzSearch thông qua trải nghiệm tại đây