HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, thủ tục như sau: