HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Cung cấp mật khẩu truy cập EzLink - Dịch vụ Quản lý cổ đông trực tuyến

Khi cần cấp mật khẩu truy cập Ezlink, Cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Trực tiếp tại Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông

Cổ đông cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân:

* Cổ đông là Cá nhân:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: bản gốc hoặc bản sao công chứng

* Cổ đông là Tổ chức:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: bản gốc hoặc bản sao công chứng;
  • Giấy giới thiệu của công ty về việc xin cấp mật khẩu truy cập EzLink;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được giới thiệu.

2. Gọi điện tới Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông

3. Gửi email đến hòm thư fcm@fpts.com.vn

Để cung cấp mật khẩu truy cập vào Ezlink, Cổ đông có thể gửi yêu cầu đến hòm thư của Phòng lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS: fcm@fpts.com.vn. Khi nhận được yêu cầu, nhân viên hỗ trợ sẽ gửi thông tin mật khẩu truy cập vào email Cổ đông đã đăng ký với FPTS.