HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Để thực hiện chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết do FPTS quản lý cổ đông, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng chứng khoán cần đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS.

1. Hồ sơ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc còn hiệu lực với Cổ đông cá nhân;
  • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức;
  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với các Tổ chức phát hành có phát hành);
  • Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán

2. Các bước thực hiện

* Lưu ý:

  • FPTS chỉ xác nhận chuyển nhượng cổ phần, KHÔNG xác nhận các vấn đề liên quan đến thanh toán chuyển nhượng giữa Người mua và Người bán;
  • Nếu bên nhận chuyển nhượng là Cổ đông mới thì cần điền vào mẫu “Giấy đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin Cổ đông”; (kèm theo bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật nếu là Tổ chức);
  • Bên chuyển nhượng nộp Phí chuyển nhượng và Thuế thu nhập cá nhân theo quy định.