HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Quý khách có thể thực hiện lưu ký chứng khoán theo một trong ba phương thức sau:

  1. Lưu ký trực tiếp tại FPTS

  2. Lưu ký trực tuyến

  3. Lưu ký qua bưu điện