HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Chào mua công khai

1. Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán

Quý khách có nhu cầu bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai, sau khi nhận Giấy đăng ký bán chứng khoán tại Đại lý chào mua, xin vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để được hướng dẫn thủ tục Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán.

- Hồ sơ bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

  • Giấy đăng ký bán chứng khoán (Theo mẫu của Đại lý chào mua).

2. Giải tỏa chứng khoán do rút lại đăng ký bán

Trong trường hợp rút lại đăng ký bán, Quý khách liên hệ với Đại lý chào mua để được cung cấp Giấy hủy đăng ký bán có dấu xác nhận của Đại lý chào mua. Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách và Giấy hủy đăng ký bán, FPTS sẽ thực hiện giải tỏa số chứng khoán Khách hàng đã đề nghị phong tỏa.

- Hồ sơ bao gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

  • Giấy hủy đăng ký bán chứng khoán (có xác nhận của Đại lý chào mua).

3. Thanh toán tiền bán chứng khoán; nộp phí, thuế liên quan tới giao dịch

Thời gian dự kiến thanh toán tiền bán chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào mua. Số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS.

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ phí, thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho Khách hàng.

Biểu phí dịch vụ chứng khoán cơ sở, vui lòng xem tại đây