HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn tạo mẫu chuyển tiền

- Chức năng này cho phép Quý khách tự tạo các Mẫu chuyển tiền để tiết kiệm thời gian, dễ dàng tái sử dụng cho các lần chuyển tiền sau.

- Mỗi lần chuyển tiền, Quý khách chỉ cần chọn Mẫu chuyển tiền trong danh sách các Mẫu chuyển tiền đã lưu trước đó.

1. Với khách hàng không sử dụng Token card

Quý khách chỉ có thể tạo mẫu chuyển tiền với tài khoản thụ hưởng là tài khoản ngân hàng của chính khách hàng hoặc người được ủy quyền (đã đăng ký với FPTS)

2. Với Khách hàng sử dụng Token card 

Có hai cách tạo Mẫu chuyển tiền:

Cách 1: 

- Từ màn hình “Mẫu chuyển tiền” trong menu “Giao dịch tiền

- Quý khách Nhập thông tin của “Mẫu chuyển tiền”, rồi nhấn "Cập nhật"

Cách 2:

- Từ màn hình “Chuyển tiền” trong menu “Giao dịch tiền”, Quý khách nhập đầy đủ thông tin người thụ hưởng

-      Sau đó, nhấn “Lưu mẫu chuyển tiền”.

-      Nhập “Tên Mẫu” theo mong muốn và “Lưu”.

 

Lưu ý:

  • Tên Mẫu chuyển tiền mới không được trùng với tên Mẫu chuyển tiền đã lưu trước đó;
  • Quý khách có thể sửa và xóa các mẫu chuyển tiền đã lập.