HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Trường hợp ghi thiếu hoặc sai cả 2 thông tin số tài khoản và họ tên chủ tài khoản

Với trường hợp trên, Quý khách vui lòng thực hiện tra soát tại ngân hàng nơi đã thực hiện giao dịch nộp hoặc chuyển tiền theo các bước sau:

- Bước 1: Quý khách vui lòng liên hệ Ngân hàng thực hiện tra soát nội dung nộp tiền (tại quầy giao dịch hoặc tra soát trực tuyến của ngân hàng)

- Bước 2:  Chụp ảnh chứng từ tra soát tại Ngân hàng

- Bước 3: Sử dụng email đã đăng ký với FPTS để gửi thư về fcs@fpts.com.vn đính kèm ảnh chứng từ tra soát tại ngân hàng tra soát

- Bước 4: FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh của khách hàng tại FPTS sau khi nhận được tra soát từ ngân hàng hoặc khi khách hàng thực hiện bổ sung bước 2 và bước 3 như trên.

Lưu ý:

- Bước 2 và bước 3 là không bắt buộc.

- Tuy nhiên, nếu Quý khách thực hiện bước 2 và bước 3 thì FPTS sẽ hỗ trợ nhập tiền sớm vào tài khoản chứng khoán của khách hàng kể cả khi FPTS chưa nhận được chứng từ tra soát gốc từ ngân hàng.