HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách hàng thực hiện theo 02 cách sau:

  • Cách 1: Khách hàng vào đường dẫn https://ezfutures.fpts.com.vn, nhập số tài khoản và mật khẩu (tương tự như giao dịch chứng khoán cơ sở)
  • Cách 2: Tại giao diện giao dịch chứng khoán cơ sở (https://eztrade.fpts.com.vn), Khách hàng có thể mở giao diện giao dịch chứng khoán phái sinh thông qua menu tại Nút truy cập dịch vụ (như hình dưới)

2
Cài đặt mật khẩu Giao dịch một lần cho cả phiên đăng nhập

Để thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình giao dịch, Khách hàng có thể cài đặt Mật khẩu giao dịch một lần cho cả phiên đăng nhập. Với cái đặt này, khách hàng chỉ cần nhập mật khẩu giao dịch cho lệnh đầu tiên, các lệnh sau chỉ cần nhấn Gửi lệnh mà hệ thống không yêu cầu nhập mật khẩu để tăng tốc độ đặt lệnh.

  • Cách 1: Tại màn hình chính của EzTrade, Khách hàng nhấn vào dãy số tài khoản 058C……. (góc trên cùng bên phải bảng giá) và chọn "Cài đặt mật khẩu giao dịch"

  • Cách 2: Khách hàng nhấn vào dòng chữ "Tại đây" tại màn hình Xác nhận lện

          Sau đó, Khách hàng chọn và nhập Mật khẩu giao dịch vào ô "Xác nhận thay đổi"