HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện qua điện thoại (chỉ áp dụng với khách hàng dùng Token card)

Quý khách gọi điện đến FPTS để yêu cầu thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán cơ sở sang tài khoản chứng khoán phái sinh và đọc mật khẩu Token card cho nhân viên giao dịch.

Các số điện thoại nhận lệnh:

  • Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: 19006446
  • Đà Nẵng: 19006446, máy lẻ 678