HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản phái sinh FPTS tại Tienphongbank

Quý khách sử dụng chức năng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng TPBank qua internet banking hoặc qua ứng dụng (app) chuyển tiền trên điện thoại di động để chuyển tiền vào tài khoản của FPTS tại TPBank.

1. Qua Internet Banking TPBank

Bước 1: Đăng nhập Internet Banking TPBank tại đây

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Trong TPBank

Bước 3: Nhập thông tin lệnh chuyển tiền như sau:

  • Chuyển tới: Nhập thông tin tài khoản môi giới phái sinh của FPTS tại TPBank theo danh sách tại đây
  • Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển
  • Nội dung giao dịch: Nop tien vao TK CKPS so <sốTài khoản chứng khoán phái sinh> cua <Họ và tên khách hàng>

               VD: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng Mã OTP/Token, chọn thực hiện để hoàn tất giao dịch.

2. Qua ứng dụng TPBank Mobile

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của TPBank Mobile của Quý khách

Bước 2: Chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Trong TPBank”

 

Bước 3: Nhập thông tin lệnh chuyển tiền như sau:

  • Chuyển tới: Nhập thông tin tài khoản môi giới phái sinh của FPTS tại TPBank theo danh sách tại đây
  • Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển
  • Nội dung giao dịch: Nop tien vao TK CKPS so <sốTài khoản chứng khoán phái sinh> của <Họ và tên khách hàng>

               VD: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng Mã OTP/Token, chọn thực hiện để hoàn tất giao dịch