HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

Quý khách sử dụng chức năng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng BIDV qua internet banking hoặc  qua App chuyển tiền trên điện thoại di động để chuyển tiền vào tài khoản của FPTS tại BIDV.

1. Qua Internet Banking BIDV

- Bước 1: Đăng nhập Internet Banking tại đây

- Bước 2: Trên màn hình giao dịch, chọn Chuyển tiền. 

- Bước 3: Nhập thông tin lệnh chuyển tiền như sau:

 • Chuyển đến: Quý khách chọn Chuyển đến người khác.
 • Tài khoản nhận: Chọn số tài khoản Môi giới CKPS BIDV theo danh sách tại đây
 • Tài khoản chuyển tiền: Chọn tài khoản quý khách muốn chuyển tiền
 • Ngày giao dịch: Chọn ngày giao dịch
 • Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển
 • Người chịu phí: Chọn Người chuyển
 • Ghi chú: Nop tien vao TK CKPS so <so tai khoan chung khoan phai sinh> cua <Ten chu tai khoan>

                   VD: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A

- Bước 4: Xác thực giao dịch

 • Kiểm tra thông tin lệnh chuyển tiền
 • Nhập Mã OTP  xác thực giao dịch, chọn thực hiện để hoàn tất lệnh chuyển tiền

2. Qua ứng dụng Smart Banking của BIDV

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của Smart banking của Quý khách, Chọn Chuyển tiền

Bước 2: Nhận thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền

 • Đến tài khoản: Nhập số tài khoản môi giới CKPS BIDV của FPTS theo danh sách tại đây
 • Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển
 • Đối tượng chịu phí: Chọn Người chuyển
 • Nội dung giao dịch: Nop tien vao TK CKPS so <so tai khoan chung khoan phai sinh> cua <Ten chu tai khoan>

                 VD: Nop tien vao TK CKPS so 058C123456F cua Nguyen Van A

 • Bấm nút Tiếp tục

Bước 3: Xác thực giao dịch

 • Kiểm tra thông tin lệnh chuyển tiền
 • Nhập Mã OTP  xác thực giao dịch, chọn thực hiện để hoàn tất lệnh chuyển tiền