HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Rút tiền từ Tài khoản Chứng khoán Phái sinh về Tài khoản Chứng khoán Cơ sở (CKCS)

1.Thực hiện qua Quầy Thu - Chi tại Trụ sở/Chi nhánh/ Phòng giao dịch FPTS

♦ Thời gian giao dịch 

 • Từ thứ Hai - thứ Sáu (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)
  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 15h55

♦ Địa điểm giao dịch

Quý khách vui lòng đến Trụ sở chính/Chi nhánh của FPTS để thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Mạng lưới giao dịch của FPTS vui lòng xem tại đây

♦ Hồ sơ gồm:

Đối với khách hàng cá nhân Đối với khách hàng tổ chức
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc;
 • Yêu cầu chuyển tiền.
 • Giấy giới thiệu (ghi rõ Tên, số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu người được giới thiệu, nội dung công việc: Đến làm lệnh chuyển tiền);
 • CMND/Căn cước công dân /Hộ chiếu (của người được giới thiệu): Bản gốc;
 • Yêu cầu chuyển tiền.

2. Thực hiện giao dịch trực tuyến

 • Quý khách đăng nhập vào tài khoản: https://eztrade.fpts.com.vn
 • Chọn Dịch vụ/Giao dịch chứng khoán phái sinh/Chuyển tiền/Giao dịch tiền ký quỹ
 • Chọn loại giao dịch và nhập số tiền cần chuyển
  • Loại giao dịch: Chọn rút tiền từ TK phái sinh về tài khoản Cơ sở
  • Số tiền chuyển: Nhập số tiền bằng số (Không lớn hơn số tiền tối đa có thể chuyển)
 • Nhập mật khẩu xác nhận lệnh và chọn Thực hiện để hoàn tất giao dịch

♦ Lưu ý

- Thời gian thực hiện giao dịch trực tuyến: 0h-15h55 ngày làm việc