HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị

Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ

Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là những văn bản pháp lý quan trọng của mỗi công ty, được xem là luật riêng của công ty. Ngoài quy định của luật, đây là khung pháp lý quan trọng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

FPTS với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, chuyên sâu về quản trị công ty luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tư vấn xây dựng, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị và điều hành của công ty, giúp các doanh nghiệp xây dựng Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ có chất lượng, thuận tiện trong quản trị điều hành.

- Lưu ý và giải đáp cho doanh nghiệp việc các quy định này vào thực tế.

2. Dịch vụ cung cấp

Xây dựng, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán và các quy chế khác phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định và thông lệ tốt về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng).

Mọi thắc mắc cần tư vấn liên quan đến dịch vụ lập Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán và các quy chế khác, vui lòng liên hệ: Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT