HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

MarketWatch và đồ thị trên EzTrade - New

Giao dịch EzTrade phiên bản mới được nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt sẽ giúp Khách hàng có những trải nghiệm tối ưu và thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Từ bảng giá trên MarketWatch, khách hàng có thể:

  • Đặt lệnh nhanh bằng cách click đúp vào các mức Top Giá và Khối lượng của mã chứng khoán muốn đặt lệnh,
  • Tự động thêm mã chứng khoán vào danh mục khi đặt lệnh Mua/bán,
  • Thay đổi thứ tự sắp xếp các mã chứng khoán trong danh mục của mình,
  • Thêm Bảng giá về Chứng quyền,
  • Lọc mã chứng khoán trong phần Giao dịch thỏa thuận.
  • Thêm độ chênh lệch (biến động giá) theo tỷ lệ phần trăm
  • Hiển thị song song Bảng giá và Đồ thị