HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Lập Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững

Tư vấn lập Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là phương tiện truyền tải thông tin của Doanh nghiệp đến cổ đông và nhà đầu tư, thể hiện quá trình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan khác của chính doanh nghiệp đó trong một năm tài chính. Một báo cáo thường niên tốt không chỉ cần đảm bảo nội dung đầy đủ và minh bạch, mà còn cần đến sự ấn tượng và sáng tạo trong bố cục trình bày. Không chỉ dữ liệu tài chính, những con số, biểu đồ, hình ảnh được sắp đặt hợp lý, đẹp mắt thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết, quan tâm và chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong mắt cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư.

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của FPTS.

- Dịch vụ tư vấn lập Báo cáo thường niên của FPTS giúp Doanh nghiệp:

- Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ công bố Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật. Khách hàng được tư vấn lộ trình lập báo cáo, hỗ trợ xây dựng nội dung và thiết kế để đảm bảo báo cáo được công bố đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định về công bố thông tin.

- Đưa Báo cáo thường niên trở thành ấn phẩm phản ánh giá trị nội tại doanh nghiệp, với nội dung thông tin tài chính và phi tài chính được khai thác phong phú, phân tích chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm. Thấu hiểu được nhu cầu về thông tin của nhà đầu tư, Báo cáo thường niên là một trong những tài liệu có hàm lượng thông tin xác thực lớn nhất được doanh nghiệp gửi gắm đến cổ đông, nhà đầu tư vào cuối mỗi năm tài chính để trình bày kết quả đạt được và định hướng cho tương lai.

- Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ sự ấn tượng trong thiết kế của báo cáo: doanh nghiệp được hỗ trợ thiết kế Báo cáo thường niên, sắp xếp bố cục hài hòa giữa số liệu tài chính, biểu đồ, hình ảnh và các yếu tố đồ họa khác, nhằm truyền tải nội dung báo cáo đến độc giả một cách hiệu quả hơn.

- Cơ hội phát triển bền vững và quảng bá thương hiệu: thông tin phát triển bền vững trong báo cáo thể hiện thiện chí của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của xã hội và môi trường, từ đó nâng cao cơ hội được cộng đồng ủng hộ và là nền tảng thúc đẩy các mục tiêu chiến lược.

2. Dịch vụ cung cấp

- Tư vấn xây dựng nội dung Báo cáo Thường niên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

- Hỗ trợ thiết kế báo cáo thường niên đảm bảo hài hòa về bố cục theo màu sắc nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ in ấn và dịch thuật Báo cáo thường niên sang tiếng Anh: Báo cáo thường niên được in ấn chuyên nghiệp, dịch sang tiếng Anh với nội dung và thiết kế được bảo toàn so với bản tiếng Việt.

Mọi thắc mắc cần tư vấn liên quan đến dịch vụ lập Báo cáo thường niên, vui lòng liên hệ: Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững là một công cụ giúp doanh nghiệp tổ chức và công bố thông tin về hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình. Thông qua việc báo cáo công khai, minh bạch, có trách nhiệm và thể hiện nỗ lực của mình trong việc định hướng phát triển bền vững và phát triển chung cho môi trường và xã hội, doanh nghiệp củng cố được lòng tin của các bên liên quan (cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng, nhà đầu tư,…), giúp gia tăng uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

1. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tư vấn của FPTS

- Dịch vụ tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững giúp Doanh nghiệp:

- Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ công bố theo quy định của pháp luật và thông lệ quản trị tốt. Khách hàng được tư vấn lộ trình lập báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh quản trị, môi trường và xã hội trong một báo cáo độc lập hoặc tích hợp trong báo cáo thường niên.

- Lập báo cáo phát triển bền vững để nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt nhìn của cộng đồng. Xoay quanh việc khai thác giá trị doanh nghiệp nhiều khía cạnh, Báo cáo phát triển bền vững giúp doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin nội bộ, truyền tải hiệu quả mong muốn và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của cả cộng đồng. Với xu thế bảo vệ môi trường và quyền con người ngày càng phát triển, Báo cáo phát triển bền vững là phương thức tốt để doanh nghiệp khẳng định vị thế trong thị trường đầy tính cạnh tranh.

- Khẳng định tư tưởng quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế: Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (GSSB) được áp dụng trong hầu hết báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn ở phạm vi toàn thế giới đã cho thấy tính chuẩn mực của các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn này. Dựa trên những đánh giá khách quan ở từng tiêu chí, doanh nghiệp có định hướng rõ ràng hơn ở từng mảng quản trị để hoạt động hiệu quả trong dài hạn.

- Ghi điểm với nhà đầu tư nhờ sự khác biệt: trong khi Báo cáo thường niên là tài liệu bắt buộc phải công bố với tất cả doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, thì Báo cáo phát triển bền vững lại là tài liệu riêng biệt được Ban lãnh đạo chủ động xuất bản, với nội dung sáng tạo hơn hẳn và thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp.

- Cơ hội phát triển bền vững và quảng bá thương hiệu: thông tin phát triển bền vững trong báo cáo thể hiện thiện chí của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của xã hội và môi trường, từ đó nâng cao cơ hội được cộng đồng ủng hộ và là nền tảng thúc đẩy các mục tiêu chiến lược.

2. Dịch vụ cung cấp

- Rà soát, tư vấn chọn lựa các chỉ tiêu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững phù hợp.

- Tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững (bao gồm cả nội dung và thiết kế).

- Hỗ trợ in ấn và dịch thuật Báo cáo phát triển bền vững sang tiếng Anh: Báo cáo phát triển bền vững được in ấn chuyên nghiệp, dịch sang tiếng Anh với nội dung và thiết kế được bảo toàn so với bản tiếng Việt.

Mọi thắc mắc cần tư vấn liên quan đến dịch vụ lập Báo cáo phát triển bền vững, vui lòng liên hệ: Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT