HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Đấu giá thoái vốn tại FPTS

Dịch vụ Tư vấn đấu giá tại FPTS giúp khách hàng hoạch định và thực hiện các công việc cần thiết để thoái vốn thành công tại các công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, FPTS có khả năng giúp khách hàng tổ chức đấu giá thoái vốn ngay tại trụ sở của FPTS, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và giảm thiểu được chi phí.

I. Giải pháp tư vấn

 • Khảo sát, thu thập các thông tin tài chính, phi tài chính phục vụ cho việc xác định giá của Công ty mà Khách hàng sở hữu cổ phần.
 • Hỗ trợ xây dựng Phương án thoái vốn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay mặt Khách hàng làm việc trực tiếp với UBCKNN để phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ( trong trường hợp đơn vị mà Khách hàng sở hữu phần vốn là công ty đại chúng).
 • Lập hồ sơ đấu giá: xây dựng bản công bố thông tin đấu giá, Quy chế đấu giá, Thông báo đấu giá và các mẫu biểu.
 • Hướng dẫn Khách hàng Công bố thông tin đấu giá theo quy định tại 3 số báo viết liên tiếp tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.
 • Tổ chức đấu giá theo đúng trình tự của pháp luật, đảm bảo công khai, hiệu quả:
  • Nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định;
  • Nhận phiếu đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định;
  • Thành lập Hội đồng đấu giá theo quy định;
  • Tổ chức thực hiện đấu giá tại Ngày đấu giá;
  • Tổng hợp kết quả đấu giá trình gửi Khách hàng;
  • Thông báo kết quả đấu giá gửi tới Nhà đầu tư;
  • Thu tiền chứng khóan đấu giá thành công chuyển cho Khách hàng; (bao gồm của tiền phạt đặt cọc của Nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua chứng khoán đấu giá.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Đấu giá thoái vốn tại Sở giao dịch Chứng khoán

Dịch vụ Tư vấn đấu giá cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán của FPTS dành cho đối tượng doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện IPO, doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn tại công ty cổ phần và một số trường hợp đặc thù khác.

I. Giải pháp tư vấn

 • Khảo sát, thu thập các thông tin tài chính, phi tài chính phục vụ cho việc xác định giá của đơn vị mà Khách hàng sở hữu cổ phần.
 • Hỗ trợ xây dựng Phương án thoái vốn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay mặt Khách hàng làm việc trực tiếp với UBCKNN để phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán (trong trường hợp đơn vị mà Khách hàng sở hữu phần vốn là công ty đại chúng).
 • Lập hồ sơ đấu giá: xây dựng bản công bố thông tin đấu giá, Thông báo đấu giá và các mẫu biểu.
 • Hướng dẫn Khách hàng Công bố thông tin đấu giá theo quy định.
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với Sở giao dịch Chứng khoán về các thủ tục liên quan đến đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp