HOTLINE : 1900 6446

Products & Services
Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng

Nguyen Thi Hanh

Tel: 19006446 | Ext:4504
Email: hanhnt@fpts.com.vn
Skype:

Le Hai Nam

Tel: 19006446 | Ext:4514
Email: namlh@fpts.com.vn
Skype:

Tran Duc Thang

Tel: 19006446 | Ext:7599
Email: thangtd@fpts.com.vn
Skype:

Ly Thanh Chau

Tel: 19006446 | Ext:7578
Email: chault@fpts.com.vn
Skype:

Ly Thanh Chau

Tel: 19006446 | Ext:7578
Email: chault@fpts.com.vn
Skype:

Tran Duc Thang

Tel: 19006446 | Ext:7599
Email: thangtd@fpts.com.vn
Skype: