TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3773 7070 / 6271 7171 - Fax: (84-24) 3773 9058
Email:
fptsecurities@fpts.com.vn
Website: www.fpts.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH HÀN THUYÊN
Tầng 2, số 21 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24) 6275 8008/ 3933 6668
Fax: (84-24) 3933 6168

KHỐI TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: (84.24) 3773 7068 / 6275 8000
Email: flb@fpts.com.vn

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: (84.24) 3773 7065 / 6275 8028 
Fax: (84.24) 3773 9057
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Điện thoại: (84.24) 3773 7065 / 6275 8028 
Fax: (84.24) 3773 9057

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: (84.24) 3773 7062/ 6275 8018

PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Điện thoại: (84.24) 3773 7070; Ext: 4501/4502/4504
Email: fcf@fpts.com.vn

PHÒNG TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Điện thoại: (84.24) 3773 7070; Ext: 4515
Email: EzSearchHN@fpts.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ
Điện thoại: (84.24) 3773 7070; Ext: 6103
Email: fhr@fpts.com.vn


Company    Symbol
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.