HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Phát hành, Chào bán chứng khoán ra công chúng

Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán ra công chúng của FPTS giúp doanh nghiệp tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc chào bán cổ phần công chúng, FPTS đảm nhận vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động phát hành cổ phiếu ra công chúng, đưa giá trị doanh nghiệp đến tiếp cận với giá trị thị trường.

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các điều kiện pháp lý tài chính

 • Rà soát điều kiện phát hành, chào bán cổ phiếu ra công chúng của khách hàng;
 • Tư vấn hoàn thiện các vấn đề pháp lý liên quan;
 • Tư vấn xây dựng phương án phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của cổ đông liên quan đến phương án phát hành tại Đại hội.

2. Lập và nộp hồ sơ xin cấp phép phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (gồm có soạn thảo bản cáo bạch, soạn thảo các hồ sơ tài liệu khác theo quy định);
 • Thay mặt khách hàng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành.

3. Tư vấn công bố thông tin phát hành theo quy định

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Tư vấn Phát hành, Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Dịch vụ Tư vấn Phát hành, Chào bán chứng khoán riêng lẻ của FPTS giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, hỗ trợ thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đạt kết quả tối ưu cho khách hàng.

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các điều kiện pháp lý tài chính

 • Rà soát điều kiện phát hành tăng vốn của Khách hàng, tư vấn hoàn thiện các vấn đề pháp lý liên quan tới phương án phát hành;
 • Tư vấn xây dựng phương án phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của cổ đông liên quan đến phương án phát hành tại Đại hội.

2. Lập và nộp hồ sơ phát hành và chào bán chứng khoán riêng lẻ

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định;
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành.

3. Tiến hành thủ tục phát hành và chào bán chứng khoán riêng lẻ

 • Hỗ trợ thực hiện phân phối chứng khoán;
 • Tư vấn công bố thông tin phát hành theo quy định.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Tư vấn Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP)

Cổ phiếu ESOP là sự động viên nhằm mục đích giữ người tài, cũng như tăng sự gắn bó của đội ngũ nhân viên với công ty. Chương trình ESOP thường gắn với hiệu quả lao động thông qua các chỉ số như doanh thu, lợi nhuận… Trong dài hạn, sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn. Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP), FPTS cung cấp tới Quý doanh nghiệp Dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các điều kiện pháp lý tái chính

 • Rà soát điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP của Khách hàng, tư vấn hoàn thiện các vấn đề pháp lý liên quan tới phương án phát hành;
 • Tư vấn xây dựng phương án phát hành trình để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của cổ đông liên quan đến phương án phát hành tại Đại hội.

2. Lập và nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bao gồm:Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
 • Các hồ sơ tài liệu khác theo quy định;
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với UBCKNN về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành.

3. Tiến hành thủ tục phát hành cổ phiếu ESOP

 • Hỗ trợ thực hiện phân phối chứng khoán;
 • Tư vấn công bố thông tin phát hành theo quy định.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp