HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Niêm yết, đăng ký giao dịch, đăng ký công ty đại chúng

Tư vấn Niêm yết

Dịch vụ Tư vấn Niêm yết của FPTS giúp doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi niêm yết để đạt tối đa lợi ích của việc niêm yết và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi niêm yết.

Việc niêm yết cổ phiếu tại các Sở giao dịch chứng khoán mang đến cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích: giúp doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện; khuyếch trương thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp; tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp; gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp…

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các điều kiện pháp lý tài chính

 • Rà soát các điều kiện tài chính;
 • Rà soát lại các đợt phát hành trước đó;
 • Rà soát các điều kiện pháp lý liên quan khác (Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ, Cơ cấu cổ đông...).

2. Lập hồ sơ niêm yết tại HNX/HSX

 • Công ty chuẩn bị các danh mục hồ sơ, tài liệu do FPTS đề nghị;
 • Xây dựng Bản cáo bạch niêm yết và Lập các hồ sơ khác theo quy định (Các cam kết nắm giữ cổ phiếu, giấy đăng ký niêm yết, lý lịch ban lãnh đạo, công văn giải trình các vấn đề liên quan...).

3. Tiến hành thủ tục đăng ký niêm yết tại HNX/HSX

 • Thay mặt Công ty làm việc với Sở giao dịch chứng khoán đến khi nhận được quyết định niêm yết chính thức;
 • Tư vấn các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tiến hành việc niêm yết;
 • Tư vấn Khách hàng xây dựng quy trình công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết;
 • Tư vấn lựa chọn ngày niêm yết chính thức và hỗ trợ thực hiện các thủ tục để đưa Cổ phiếu chính thức niêm yết.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Tư vấn Đăng ký giao dịch UPCoM

Dịch vụ Tư vấn đăng ký giao dịch Upcom của FPTS hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán UPCoM theo lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và thị trường.

Việc đăng ký giao dịch chứng khoán Upcom mang đến cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích: giúp doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện; khuyếch trương thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp đồng thời cũng đảm bảo nghĩa vụ bắt buộc đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước (đã chào bán ra công chúng) chưa niêm yết.

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các điều kiện pháp lý tài chính

 • Khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp;
 • Rà soát các điều kiện khách quan liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Khách hàng.

2. Xây dựng lộ trình đăng ký giao dịch tại Sở GDCKHN (HNX);

 • Chuẩn hoá các điều kiện đăng ký giao dịch;
 • Hoàn thiện bản Công bố thông tin và các hồ sơ pháp lý cần thiết khác;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc cùng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

3. Tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

 • Nhận Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch với Sở GDCKHN.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Tư vấn Đăng ký công ty đại chúng

Dịch vụ Tư vấn đăng ký công ty đại chúng của FPTS giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục pháp lý để trở thành công ty đại chúng, đồng thời tư vấn về quyền và các nghĩa vụ liên quan của công ty đại chúng.

Việc đăng ký Công ty đại chúng giúp doanh nghiệp thực hiện đúng Luật Chứng khoán Việt Nam, khuếch trương thương hiệu và hình ảnh công ty đến công chúng, đảm bảo hoạt động của Công ty được công khai, minh bạch hơn, tạo tính chuyên nghiệp khi gia nhập thị trường tài chính.

I. Giải pháp tư vấn

1. Rà soát các vấn đề pháp lý tài chính

 • Rà soát các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký công ty đại chúng

2. Lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

 • Tư vấn lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước đến khi có công văn trả lời của Ủy ban chứng khoán về việc thực hiện Đăng ký công ty đại chúng theo quy định.

3. Hoàn tất thủ tục và hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan

 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng về các nghĩa vụ của công ty đại chúng

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp