HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Dịch vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của FPTS giúp khách hàng phân phối chứng khoán phát hành được thành công và nhanh chóng. Với năng lực tài chính vững vàng, đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, quy trình tư vấn chặt chẽ, khoa học, được hoàn thiện liên tục và mối quan hệ sâu rộng với nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, FPTS là một trong số ít các công ty chứng khoán đủ khả năng thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) ra công chúng hoặc cho nhà đầu tư chiến lược, cho các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp