Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Đặt trước lệnh mua bán EzStopLoss

I. Giới thiệu

EzStopLoss là một công cụ cho phép mọi Khách hàng đã đăng ký sử dụng giao dịch trực tuyến của FPTS đặt trước lệnh Mua/Bán chứng khoán với các điều kiện do Khách hàng định trước. Khi điều kiện kích hoạt lệnh được thỏa mãn thì lệnh đặt trước của Khách hàng sẽ có hiệu lực để tự động đẩy vào hệ thống của FPTS trước khi được gửi đến Sở giao dịch chứng khoán. Khách hàng có thể đặt trước lệnh bán chốt lãi, lệnh bán cắt lỗ hoặc lệnh mua tại mức giá kỳ vọng.

Lưu ý: EzStopLoss chỉ cho phép đặt lệnh trên thị trường chứng khoán cơ sở, để Mua/Bán cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền

II. Quy định chung

- Lệnh đặt trước được kích hoạt khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

 • Giá tham chiếu thỏa mãn điều kiện mà khách hàng ấn định trước
 • Mức giá của lệnh đặt (lệnh thực hiện) nằm trong khoảng Trần – Sàn

- Thời gian lệnh được kiểm tra điều kiện là khi FPTS bắt đầu nhận lệnh cho phiên giao dịch tiếp theo (thường là 19h00). Vậy nên những lệnh đặt sau thời gian này sẽ được kiểm tra điều kiện vào ngày giao dịch tiếp theo.

- Lệnh chỉ có hiệu lực 1 lần trong vòng 3 tháng. Nên sau khi lệnh được kích hoạt nhưng vì bất kỳ lý do nào mà lệnh không khớp hoặc không khớp hết thì lệnh đặt đó cũng không còn hiệu lực.

- Trước khi lệnh đặt trước được hệ thống kích hoạt, Quý khách có thể thực hiện hủy lệnh bất cứ lúc nào. Sau khi được kích hoạt, việc hủy/sửa lệnh sẽ giống như đối với một lệnh đặt thông thường.

- Điều kiên kích hoạt và giá đặt lệnh sẽ không được tự động điều chỉnh nếu chứng khoán có quyền. Vì vậy, Quý khách lưu ý lịch thực hiện quyền trước và sau khi đặt lệnh.

- Khi lệnh được kích hoạt, nếu số dư tiền/chứng khoán của Quý khách không đủ hoặc giá của lệnh đặt nằm ngoài khoảng giá Trần - Sàn thì lệnh bị hủy bỏ.

III. Hướng dẫn đặt lệnh và tra cứu

1. Đặt lệnh StopLoss

Trong EzTrade, chọn Tab Giao dịch đặc biệt, sau đó chọn Đặt trước lệnh mua bán, hoặc sử dụng thanh công cụ nhanh của EzTrade

- Trong màn hình EzStopLoss, Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn đặt và điền các thông tin của lệnh:

 • Đặt giá điều kiện: Khách hàng đặt điều kiện cho giá tham chiếu của chứng khoán
 • Đặt giá thực hiện: Khách hàng đặt giá thực hiện khi điều kiện được kích hoạt
 • Lệnh đã ghi: Khi khách hàng bấm “Ghi” thì lệnh được hiển thị ở dòng dưới
 • Sau khi Ghi lệnh thì khách hàng nhập mật khẩu giao dịch để “Gửi lệnh
 • Khách hàng có thể xem lại các lệnh đã đặt trong Lịch sử lệnh đặt trước.

Lưu ý:

- Nếu Quý khách chọn “Giá Trần” hoặc “Giá Sàn”, hệ thống của FPTS sẽ tự động lấy giá trần/giá sàn của ngày giao dịch tương ứng với ngày mà lệnh đặt trước được kích hoạt;

- Sau khi nhập mức giá của điều kiện kích hoạt, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất tương ứng với mức giá trần và giá sàn sẽ xuất hiện và chỉ để Khách hàng tham khảo (vì chỉ tính toán dựa trên mức giá ở điều kiện kích hoạt).

2. Xem lịch sử lệnh đặt trước

- Khách hàng có thể vào Lịch sử lệnh đặt trước trong trang đặt lệnh đặt trước (như ảnh trên) hoặc vào phần “Lịch sử lệnh đặt trước” trong tab “Giao dịch đặc biệt” trong EzTrade

- Khách hàng có thể tùy chọn thời gian để xem lịch sử những lệnh đặt trước.

- Trạng thái lệnh:

 • Đang chờ: Lệnh đang chờ được kích hoạt
 • Thành công: Lệnh đã được kích hoạt thành công
 • Đã hủy: Lệnh đã được hủy
 • Đã hết hạn: Sau 3 tháng mà lệnh đặt trước không được kích hoạt thì sẽ hết hiệu lực.

- Khách hàng có thể xuất Lịch sử lệnh đặt trước ra Excel hay PDF để tiện theo dõi.

- Khách hàng có thể Hủy lệnh bằng cách nhấn nút X tương ứng với lệnh muốn hủy (chỉ áp dụng với lệnh chưa kích hoạt).