HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Trường hợp ghi sai hoặc thiếu 1 trong 2 nội dung nộp tiền/chuyển tiền

 

Với trường hợp trên, Quý khách vui lòng thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra soát tại Ngân hàng nơi khách hàng đã thực hiện giao dịch nộp/chuyển tiền

- Bước 1: Quý khách thực hiện yêu cầu tra soát nội dung (tại quầy giao dịch hoặc tra soát trực tuyến của ngân hàng chuyển) theo mẫu tra soát của Ngân hàng.

- Bước 2:  Chụp ảnh chứng từ tra soát tại Ngân hàng

- Bước 3: Sử dụng email đã đăng ký với FPTS để gửi thư về fcs@fpts.com.vn đính kèm ảnh chứng từ tra soát tại ngân hàng thực hiện tra soát.

- Bước 4: FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS sau khi nhận được tra soát từ ngân hàng/Hoặc khi khách hàng thực hiện bổ sung bước 2 và bước 3 như trên.

Lưu ý:

  • Bước 2 và bước 3 là không bắt buộc.
  • Tuy nhiên, nếu Quý khách thực hiện bước 2 và bước 3 thì FPTS sẽ hỗ trợ nhập tiền sớm vào tài khoản chứng khoán phái sinh của khách hàng kể cả khi FPTS chưa nhận được chứng từ tra soát gốc từ ngân hàng.

 

Cách 2: Tra soát tại FPTS

Quý khách có thể gửi tra soát trực tiếp tại trụ sở chính/chi nhánh FPTS hoặc thực hiện tra soát từ xa

a. Tra soát trực tiếp tại trụ sở/chi nhánh FPTS

- Bước 1: Quý khách lập Yêu cầu tra soát nộp tiền theo mẫu tại đây 

- Bước 2: Chuyển bản cứng Yêu cầu tra soát nộp tiền kèm theo chứng từ nộp/chuyển tiền gốc/sao kê tài khoản có xác nhận của ngân hàng tới bộ phận kế toán giao dịch Trụ sở/các chi nhánh FPTS.

- Bước 3: FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS/ hoàn trả lại tiền theo đúng yêu cầu tra soát của Quý khách.

b. Tra soát từ xa

- Bước 1: Quý khách Chụp ảnh giấy nộp tiền/màn hình chuyển tiền/biên lai chuyển tiền thành công/sao kê tài khoản có xác nhận của ngân hàng.

- Bước 2: Sử dụng email đã đăng ký với FPTS gửi thư về fcs@fpts.com.vn đính chính nội dung đúng giao dịch nộp tiền:

  • Nộp tiền vào TK CKPS số (Số tài khoản 11 chữ số) của Tên chủ tài khoản (tương ứng với số tài khoản chứng khoán phái sinh)
  • Đính kèm hình ảnh chứng từ nộp/màn hình chuyển tiền/biên lai chuyển tiền thành công/sao kê tài khoản có xác nhận của ngân hàng (đã chụp ở bước 1)

- Bước 3: FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh của khách hàng tại FPTS.