HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản chuyên dùng khác của FPTS

Trong trường hợp Quý khách cần nộp tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh với nội dung nộp tiền là “Nộp tiền vào TK CKPS số (số tài khoản 11 số) của (Tên chủ tài khoản) nhưng Quý khách đã không nộp tiền vào tài khoản môi giới phái sinh mà thực hiện nộp tiền vào các TK chuyên dùng khác của FPTS (TK môi giới cơ sở, TK thanh toán, TK ký quỹ đấu giá, TK thực hiện quyền,…), Quý khách vui lòng thực hiện tra soát giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tra soát trực tiếp tại trụ sở/chi nhánh FPTS

- Bước 1: Lập Yêu cầu tra soát chuyển tiền theo mẫu tại đây

- Bước 2: Chuyển Yêu cầu tra soát chuyển tiền (bản cứng) kèm theo chứng từ chuyển tiền/sao kê tài khoản ngân hàng tới bộ phận kế toán giao dịch Trụ sở chính hoặc các chi nhánh FPTS

- FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh của Quý khách.

Cách 2: Tra soát từ xa

- Bước 1: Chụp ảnh giấy nộp tiền/màn hình chuyển tiền/biên lai chuyển tiền thành công/sao kê tài khoản ngân hàng

- Bước 2: Sử dụng email đã đăng ký với FPTS gửi thư về fcs@fpts.com.vn đính kèm ảnh giấy nộp tiền/màn hình chuyển tiền/biên lai chuyển tiền thành công/sao kê tài khoản ngân hàng để đính chính thông tin tài khoản nhận tiền đúng

- Bước 3: FPTS thực hiện nhập tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh của Quý khách.