HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Nộp tiền Ký quỹ VSD

Cách 1 Thực hiện qua Quầy Thu - Chi tại Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS

♦ Thời gian giao dịch

 • Từ thứ Hai - thứ Sáu (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)
  • Sáng: 8h00 - 11h30
  • Chiều: 13h00 - 15h55

♦ Địa điểm giao dịch

Quý khách vui lòng đến Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện các giao dịch nộp tiền ký quỹ VSD.

Mạng lưới giao dịch của FPTS vui lòng xem tại đây

♦ Hồ sơ 

Đối với khách hàng Cá nhân Đối với khách hàng Tổ chức
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc;
 • Yêu cầu chuyển tiền.
 • Giấy giới thiệu (ghi rõ Tên, số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu người được giới thiệu, nội dung công việc: đến làm lệnh chuyển tiền);
 • CMND/Căn cước công dân /Hộ chiếu (của người được giới thiệu): Bản gốc;
 • Yêu cầu chuyển tiền.

Cách 2: Thực hiện qua Giao dịch trực tuyến

 • Đăng nhập vào tài khoản, chọn Dịch vụ /Giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Tại màn hình EzFutures chọn mục Chuyển tiền → Giao dịch tiền ký quỹ
 • Chọn loại giao dịch và điền số tiền chuyển
  • Loại giao dịch: Nộp tiền vào TK ký quỹ VSD (Từ TK Phái sinh FPTS)
  • Số tiền chuyển: Ghi số tiền Quý khách muốn chuyển (nhỏ hơn số dư tối đa có thể thực hiện)
 • Ấn xác nhận để hoàn tất chuyển tiền.

* Lưu ý:

- Để tối thiểu phí quản lý tài sản ký quỹ VSD, FPTS khuyến nghị Khách hàng duy trì số dư ký quỹ VSD tối thiểu 1 triệu đồng.