HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán Chứng khoán Lô lẻ qua giao dịch trực tuyến

Thao tác đặt lệnh Mua bán Chứng khoán lô lẻ giống như đặt lệnh Chứng khoán thông thường.

Khách hàng vào tab Lệnh thường, điền thông tin của lệnh đặt nhấp nút “ Ghi ” để lưu lại lệnh đặt. Sau đó nhập Mật khẩu giao dịch, Nhấn “Gửi lệnh”

Thông tin Lệnh đặt sẽ được hiện thị trong phần Chi tiết.

Bằng cách nhấp chuột phải vào mã CK cần xem chi tiết trên màn hình bảng giá. Chọn “Chi tiết…”

Lệnh đặt mua/bán Chứng khoán Lô lẻ sẽ được hiển thị trong mục này