HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn Bán chứng khoán lô lẻ cho FPTS

Tại màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Giao dịch đặc biệt” và chọn mục “Bán CK lô lẻ”

Hệ thống sẽ tự động hiển thị những lô chứng khoán lẻ có trong tài khoản của nhà đầu tư, Khách hàng tích chọn những mã chứng khoán muốn bán, sau đó nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận giao dịch

Sau khi nhận được thông báo lệnh đã được thực hiện thành công, Khách hàng vào phần Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ để theo dõi tình trạng lệnh của mình

TÌNH TRẠNG LỆNH NỘI DUNG
Chờ xử lý Lệnh đang được chờ xử lý, nhà đầu tư có thể hủy lệnh khi ở trạng thái này bằng cách click chuột vào phím hủy.
Bị từ chối Lệnh bị từ chối bởi FPTS hoặc Trung tâm lưu ký.
Đã hủy Lệnh đã được hủy và không còn hiệu lực.
Đã gửi lên TTLK Đang gửi hồ sơ giao dịch chứng khoán lô lẻ cho trung tâm lưu ký để thực hiện giao dịch (từ 3 ngày đến 5 ngày)
Đã khớp Giao dịch hoàn thành

* Lưu ý:  Với các mã chứng khoán có quyền phát sinh thì FPTS sẽ tạm thời không nhận giao dịch kể từ 05 ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền cho đến hết ngày đăng ký cuối cùng của quyền đó.