Hỗ trợ khách hàng
1
Thuế thu nhập chứng khoán tính như thế nào? Tôi có được hoàn thuế thu nhập chứng khoán không?

Theo Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định về thuế suất và cách tính thuế như sau:

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

- Cách tính thuế:

Như vậy, áp dụng theo cách tính này thì Nhà đầu tư không được phép hoàn thuế thu nhập chứng khoán.

2
Tôi đã mở tài khoản GDCK tại FPTS, muốn chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về FPTS thì phải làm thế nào?

Quý khách muốn chuyển khoản từ công ty chứng khoán khác về FPTS, Quý khách chỉ cần mang Chứng minh thư/Thẻ căn cước đến phòng giao dịch của công ty Chứng khoán đó và làm thủ tục Chuyển khoản Chứng khoán.