TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
TIN DOANH NGHIỆP
Thứ tư, 15/5/2013, 10:37

LKW: Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (MCK: LKW).

 • Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
 • Trụ sở chính: 02 bis Cách mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 061.3877241/3876580
 • Fax: 061.3560031
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
 • Mã chứng khoán: LKW
 • Mã ISIN: VN000000LKW4
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: UpCOM
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013
 • Lý do và mục đích: Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.
 • Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
 • Thời gian thực hiện: 11/06/2013.
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 11/06/2013 tại địa điểm sau: Văn phòng Công ty – số 02 Bis Cách mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, TX. Long Khánh, Đồng Nai. Cổ đông khi đến làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo:
   • Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND của người đến nhận cổ tức.
   • Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương). 

(Theo vsd.vn)

Tìm kiếm các tin, bài đã đưa ngày: 
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.