SMT: Lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ 6

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 06 số 122/2010/GCNCP-VSD-6 ngày 08/12/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (MCK: SMT).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
 • Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 061.3514279
 • Fax: 061.3514276
 • Vốn điều lệ: 54,674,320,000 đồng
 • Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 08/12/2016
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
 • Mã chứng khoán: SMT
 • Mã ISIN: VN000000SMT1
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng chứng khoán bổ sung: 985,930 cổ phiếu
 • Giá trị chứng khoán bổ sung: 9,859,300,000 đồng
 • Tổng số lượng chứng khoán: 5,467,432 cổ phiếu
 • Tổng giá trị chứng khoán: 54,674,320,000 đồng
 • Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12/12/2016, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

(Theo vsd.vn)