CMV: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã chứng khoán: CMV
Mã ISIN: VN000000CMV1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt:
Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
Thời gian thực hiện: 27/12/2017.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, TP.Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/12/2017 và xuất trình CMND.
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, P.2, TP.Cà Mau. Điện thoại: (84) 2903822772 – 3822847; Fax: (84) 2903834358.
Thời gian thực hiện: dự kiến quý 1 năm 2018.

(Theo vsd.vn)