TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Thứ hai, 12/11/2012, 18:07

EzHRM – Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự dành cho doanh nghiệp

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình quản trị nhân sự, với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) đã xây dựng thành công Giải pháp quản trị nhân sự - EzHRM.

EzHRM là hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Doanh nghiệp, xuyên suốt các quá trình từ Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân... Hệ thống EzHRM là công cụ hữu hiệu để Bộ phận Nhân sự thực hiện tự động việc tính lương, thưởng hàng tháng. Bên cạnh đó, Hệ thống thực hiện quản lý toàn bộ nguồn thu nhập mà tổ chức chi trả cho CBNV dưới tất cả các hình thức và thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách tự động từ các số liệu về thu nhập của nhân viên đã được ghi nhận trên Hệ thống.

Hệ thống EzHRM còn là nguồn cung cấp các báo cáo Phân tích và tổng hợp chi phí đầu tư vào nguồn nhân lực trong từng giai đoạn của Doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và đưa ra các chính sách đãi ngộ phù hợp. Ngoài ra, hệ thống EzHRM được xây dựng như một phương tiện hiệu quả cho công tác truyền thông nội bộ và chia sẻ thông tin liên quan đến nguồn lực nhân sự của Tổ chức.

Chi phí triển khai và sử dung Hệ thống EzHRM đã được FPTS tính toán, tối giản đến mức tối đa để phù hợp với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chức năng chính của EzHRM bao gồm:

  • Quản lý tuyển dụng
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý đào tạo
  • Quản lý thu nhập
  • Khai thác báo cáo quản trị dùng cho các cấp quản lý
  • Quản trị hệ thống
  • Truyền thông và chia sẻ thông tin nội bộ

Thông tin chi tiết hơn về EzHRM, xin mời xem tại đây

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.