TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
AAM Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2015 29/12/2015 25/12/2015
-
26/03/2016
AAM Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 600đồng/cổ phiếu 29/12/2015 25/12/2015
-
25/01/2016
DRL Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 21/12/2015 17/12/2015
-
20/01/2016
CPC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 18/12/2015 16/12/2015
-
18/03/2016
MHL Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 17/12/2015 15/12/2015
-
HHA Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 01 năm 2016 16/12/2015 14/12/2015
-
15/01/2016
HHA Tạm ứng cổ tức 9 tháng năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 16/12/2015 14/12/2015
-
30/12/2015
PLC Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015, 3.000đồng/cổ phiếu 15/12/2015 11/12/2015
-
31/12/2015
BTD Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, 700đồng/cổ phiếu 14/12/2015 15/12/2015
-
22/12/2015
NTC Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 14/12/2015 15/12/2015
-
25/12/2015
LAS Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 11/12/2015 09/12/2015
-
24/12/2015
TCT Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015, 1.500đồng/cổ phiếu 11/12/2015 09/12/2015
-
25/12/2015
TIX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 11/12/2015 09/12/2015
-
15/01/2016
TIX Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 11/12/2015 09/12/2015
-
29/12/2015
CLP Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015 10/12/2015 11/12/2015
-
DHT Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 10/12/2015 08/12/2015
-
24/12/2015
SRC Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 10/12/2015 08/12/2015
-
25/12/2015
CSM Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 09/12/2015 07/12/2015
-
25/12/2015
HVA Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, tỷ lệ 100:8 09/12/2015 07/12/2015
-
PAC Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 700đồng/cổ phiếu 09/12/2015 07/12/2015
-
23/12/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.